Tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  BARCSAY ISKOLA

   Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
   2000 Szentendre, Kálvária út 18.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök 8.00-19.00)

2018. április 13. (péntek 8.00-19.00)

(Beiratkozásról szóló hirdetmény 1.számú melléklet)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

  • óvodai szakvélemény,  vagy járási szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó),  vagy

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

  • Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek! (4. számú melléklet)
     

A körzethatárok megtekinthetők az alábbi honlap jobb oldali menüjében a Szentendre menüpont alatt::
 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/a-szentendrei-jaras-tankeruletei

A mellékletek innen letölthetők.

1.számú melléklet: Beiratkozási hirdetmény :

2.számú melléklet: Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról :

3.számú melléklet: Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról :

4.számú melléklet: Nyilatkozat etika, hit-és erkölcstan :