Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

BARCSAY ISKOLA

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
2000 Szentendre, Kálvária út 18.

 

Tájékoztató a Boldog Iskola pályázatról:

 

 

 

Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek:

  • Iskolánkban több osztály csatlakozott a Boldogságóra programhoz, melyet Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány dolgozott ki. A program a pozitív pszichológia vizsgálataira épül, melynek lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

  • Közös megbeszélések, közös feladatok végzése, közösségben létrehozott alkotások révén, tapasztalatok útján elérhető, hogy a gyerekek képesek legyenek megbirkózni a problémáikkal, könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, a tanév végére saját testi – lelki egészségmegtartási tényezőiket jobban megismerjék.

  • Az órák célja, hogy megerősítse a diákok önbecsülését, megmutassa, miként hozhatják ki a legtöbbet képességeikből.

  • A Boldogságórák a gyerekek olyan képességeinek finomítása, amelyeknek már birtokában vannak, de azok külső támogatással a szokásrendszerükbe beépülnek.

  • A Boldogságórák minden hónapban megadott témára épülnek. A feldolgozás először egy tanóra keretében történik, majd egy közös alkotás vagy írásbeli munka elkészítése során tovább fejlesztik képességeiket a tanulók.

  • Az elkészült munkát a pedagógus a megfelelő honlapon, a hónap folyamán bemutatja.

  • A tanév elején a résztvevő pedagógusok tanmeneteikben és a munkatervben megjelenítik a Boldogságóra beillesztését.

  • A témákhoz a Boldogságóra tankönyv az iránymutató, annak tanulmányozása és a csoportra történő alkalmazása a hónap elején megvalósul.

  • A Boldogságórák eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy csökkentik a szorongásukat, növelik az önbizalmukat, segítenek a gyerekeknek, hogy jobban teljesítsenek az iskolában.