Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

BARCSAY ISKOLA

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
2000 Szentendre, Kálvária út 18.

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8:00 - 18:00

2024. április 19. (péntek) 8:00 - 18:00

 

Hirdetmény- Tájékoztatás elsősök beiratkozásáról: 

 

személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező, azonban az előzetes online jelentkezés jelentősen meggyorsítja az ügyintézés folyamatát.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete 2023. március 27-től válik elérhetővé.

 

BÁI szülői tájékoztatás:

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  •  a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  •  a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  •  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  •  nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  •  nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  •  nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról
  •  oltási könyv másolata
  •  5 éves státuszvizsgálat másolata

Nyilatkozatok:

 

Szentendrei iskolák körzeteinek utcajegyzéke:

VTK Szentendre: